Programming in Go

Jeżeli zaczynać programować, to tylko w Go – przynajmniej tak twierdzi Google, który jest twórca tego języka. Został on zaprojektowany jako język ogólnego przeznaczenia. Ma wiele możliwości przy jednoczesnej przejrzystej strukturze i składni. Język dostępny jest na wielu platformach, dobrze udokumentowany i skupia się sprawdzonych, dobrych zasadach tworzenia oprogramowania. W sieci odnalazłem miejsce, gdzie książka … More Programming in Go