Bookrage Rewers

Bookrage Rewers i tym razem postanowił delikatnie zmienić swoją formułę. To zdecydowanie uatrakcyjni zakup książek i pozwoli wybierać kupujących pomiędzy większym zestawem i większą ceną a mniejszym zestawem i mniejszą ceną. Oto jak to działa:

Pierwsze 100 pakietów, które startują od samego dołu, to 3 książki, które kupimy (aktualnie) za 40 PLN i za chwilę za 45 PLN. Oto one:

 • Cztery nowele grozy – H. G. Wells, 98 stron
  • „Cztery nowele grozy” to: „Kwitnienie dziwnej orchidei”, „Gwiazda”, „Ćma” i „Sen o Armageddonie”. Z wyjątkiem „Gwiazdy” w przekładzie Bronisława Falka, nowele zawarte w niniejszym zbiorze, przełożone przez Juliusza K. Palczewskiego, nie były przedtem tłumaczone i wydawane w języku polskim.
 • Opowiadania wybrane – Adolf Rudnicki, 380 stron
  • Dorobek literacki Adolfa Rudnickiego od samego początku wyraźnie różnił się od twórczości generacji, do której należał. Jego pisarstwo, rozwijające się na przestrzeni niemal sześćdziesięciu lat, inspirowane było dziełami m.in. Joyce’a, Dostojewskiego czy Kafki i ulegało wielokrotnym przekształceniom – od utworów quasi-reportażowych, przez małe formy narracyjne, aż do biograficznej eseistyki. Autor sformułowania „epoka pieców” przez niemal cały okres swojej działalności pozostał jednak wierny strategii pisarskiej, przyjętej już w początkowym okresie twórczości – „funkcji solidarnej pamięci”. Poruszana przez niego problematyka holocaustu, zdeterminowana żydowskim pochodzeniem oraz przynależnością do tzw. „tragicznego pokolenia”, stanowi najważniejszy temat jego utworów. Rudnicki, sam ocalały z zagłady, przemawia w imieniu tych, którzy musieli zamilknąć; opłakuje zmarłych, ale nie zapomina również o ocalałych, obciążonych traumą wojennych doświadczeń. Próbuje oddać grozę doświadczenia historycznego i pozostaje w tym wyjątkowo konsekwentny – akcentuje etyczny heroizm i sprzeciwia się wizji człowieka zdegradowanego do poziomu zwierzęcia.
 • Horsztyński – Juliusz Słowacki, 203 strony,
  • Horsztyński Juliusza Słowackiego jest dramatem wyjątkowym z wielu powodów. To fascynujące i porażające zarazem dzieło nie zostało ukończone, a sam autor nigdy nie zabiegał o jego publikację. Spekuluje się, że w utworze tym poeta zawarł więcej tajemnic o samym sobie, niż był skłonny wyjawić. Po dzisiaj ostateczna wersja Horsztyńskiego pozostaje nieustalona, a rękopis niekompletny – niektóre karty zostały wydarte z manuskryptu, być może przez samego Słowackiego. Horsztyński to dramat o ojcach i ich synach. Uważny czytelnik dostrzeże w głównej osobie dramatu, Szczęsnym – synu zdrajcy narodu wzorowanym na Szymonie Kossakowskim – postać znacznie wykraczającą poza tradycyjny model bohatera hamletycznego, chorego, pozującego, zagłuszającego melancholię ironią, która w dramacie okazuje się strategią kluczową i autoteliczną, mającą prowadzić do samosądu. Pesymistyczny, a chwilami groteskowy, utwór jest dramatem wysoce erudycyjnym, synkretycznym i intertekstualnym, zdaniem Jarosława Ławskiego – arcydzielnym. Edycja w serii Biblioteka Narodowa zawiera dodatkowo wersje pierwszej redakcji poszczególnych fragmentów oraz ustępy zaniechane i wykreślone ręką Słowackiego, co pozwala na pełniejszą próbę lektury nieukończonego utworu.

Ostatnie 100 pakietów będzie się już składać z sześciu książek – tych trzech powyżej wymienionych oraz tych poniżej opisanych. Oczywiście cena będzie odpowiednio wyższa (spodziewam się, że gdzieś powyżej 60 PLN za komplet):

 • Wybór pism – Kazimierz Sosnkowski, 402 strony,
  • Kazimierz Sosnkowski jest postacią niemalże symboliczną w polskiej walce o niepodległość. Jego talent polityczny i wojskowy, rozległa wiedza z rozmaitych dziedzin oraz niezłomny charakter sprawiły, że przez ponad sześćdziesiąt lat zajmował najważniejsze stanowiska i popychały go do niestrudzonych zmagań o dobro ojczyzny. Jednak historyczne zawirowania oraz brak zabiegania o zaszczyty ze strony samego Sosnkowskiego doprowadziły do tego, że dziś jego nazwisko pozostaje zapomniane.

   Wybór pism Sosnkowskiego w serii Biblioteka Narodowa daje czytelnikowi szanse do poszerzenia swojej wiedzy o jednej z najbardziej zasłużonych postaci w blisko dwustuletnich zmaganiach Polaków o odzyskanie niepodległości. Choć Sosnkowski pozostawił po sobie znaczną spuściznę: zarówno jako doskonały mówca, jak i autor wielu utworów piśmienniczych, nigdy nie aspirował do roli literata. To z działalnością wojskową i polityczną wiązał on treść swych mów, rozkazów, wspomnień, artykułów, odczytów i listów. Wybór pism prezentuje najwartościowsze teksty Sosnkowskiego, ukazuje jego poglądy polityczne i zestawia je z literackimi zainteresowaniami generała, w tym z autorskimi przekładami m.in. poezji Charles’a Baudelaire’a.

 • Wybór wierszy – Aleksander Wat, 322 strony,
  • Jak czytać i opisywać twórczość Aleksandra Wata? – takie pytanie zadaje sobie Adam Dziadek we Wstępie do Wyboru poezji autora Mopsożelaznego piecyka w serii Biblioteka Narodowa. Zadanie to wcale nie jest łatwe: twórczość Wata cieszy się niegasnącą popularnością, wciąż odczytywana jest na nowo, a trudność opisu wynika przede wszystkim ze swoistej niewyczerpalności jego dzieła, z nadreprezentacji i nadmiaru, które z czasem stały się immanentną cechą tej poezji.

   Twórczość Wata jest wstrząsającym świadectwem bezpośredniego zmagania się z cierpieniem. Nieuleczalną chorobę bólową, na którą poeta zapadł na piętnaście lat przed śmiercią, w przenikliwy sposób uczynił metaforą XX wieku. Paradoksalnie więc wiersz, ze swej natury krótki i ulotny, okazał się jedyną formą mogącą oddać doznania towarzyszące chorobie i życiu autora. Jak twierdził Miłosz: Wat usiłuje mówić skórą, nie językiem, a jego poezja jest stenogramem cierpienia, bezwstydnie autobiograficzna.

   Autokreacja, fantazmaty, skłonność do hiperboli, silnie wyakcentowana świadomość aktu twórczego, zaangażowanie ciała w akt pisania, znaczące zróżnicowanie formalne i tematyczne oparte na kolażu tekstowym, różnorodność stylu mowy, dyskursywność – to wyróżniki oryginalnej poezji Wata. Obszerny Wstęp oraz opracowanie Dziadka są tym potrzebniejsze, że czytelnik bombardowany jest przez autora Mopsożelzanego piecyka dziesiątkami skomplikowanych słów, obcojęzycznych zwrotów, neologizmów, cytatów i aluzji.

  • Sen srebrny Salomei – Juliusz Słowacki, 188 stron
   • W literackim dorobku Słowackiego Sen srebrny Salomei jest dziełem wyjątkowym, do dziś wzbudzającym wśród badaczy niemałe kontrowersje. Poeta w twórczy sposób podejmuje próbę przepracowania historii, konstruując własną, zmitologizowaną narrację o konfederacji barskiej oraz o buncie chłopskim na Ukrainie w 1768 roku. Autor kreśli niezwykle ekspresywne, nasycone frenetyzmem tło, a jednocześnie oddaje głos bohaterom, których pierwowzorów możemy doszukać się na kartach historii osiemnastowiecznej Europy. Wydarzenia w Barze czyni symbolem patriotyzmu i rycerskości, jednak patetyczność miesza się z tu tragizmem, a tyrtejski charakter utworu z wszechobecną groteską. Słowacki rezygnuje z etycznej wrażliwości, nie boi się wyrazistych, ekspresywnych opisów – wyjątkowo brutalne sceny, którymi epatuje dramat, do dziś prowokują spory, dotyczące ostatecznego wydźwięku dzieła czy zawartej w nim aksjologii.

    Mogłoby się wydawać, że tekst nasycony estetyką makabry i groteski nie zyska uznania czytelniczek i czytelników, jednak Sen srebrny Salomei do dziś pozostaje jednym z najlepiej znanych utworów Słowackiego. Edycja w serii Biblioteka Narodowa zawiera ponadto obszerny Wstęp autorstwa Aliny Kowalczykowej, który stanowi swojego rodzaju glosa do tego niezwykle synkretycznego, czerpiącego z wielu porządków i tradycji, dzieła literackiego.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s